Foodpolicy NL is een besloten netwerk van vooruitstrevende managers uit de Nederlandse foodsector, dat zich richt op de vertaling naar het productassortiment van maatschappelijke ontwikkelingen. Kernbegrippen in dit verband zijn milieu, gezondheid, mensenrechten en dierenwelzijn.Foodpolicy 012  

Wat Foodpolicy NL doet 

Foodpolicy NL tilt de kennis over food en samenleving op een hoger plan. In die zin zijn we een denktank. Maar we zoeken altijd naar de commerciële potentie. De uitkomsten moeten op kortere of langere termijn in de praktijk toepasbaar zijn. 

We komen drie keer per jaar bijeen, op een centrale locatie in het land: Restaurant De Markies in Woerden. Daar ontvangen we deskundige gasten: (food-)managers, wetenschappers, overheidsfunctionarissen, NGO’s, schrijvers. Toppers die ons denken scherpen, die nieuwe invalshoeken laten zien en daarover met ons in debat gaan.

Lidmaatschap

Om tot een maximale uitwisseling van kennis en contacten te komen streeft Foodpolicy NL naar een heterogeen ledenbestand. Het lidmaatschap staat in principe open voor iedereen die werkzaam is in een hogere functie binnen de foodbranche en belangstelling heeft voor het verbinden van maatschappelijke met marketing- en commerciële vraagstukken. 

Onder ‘foodbranche’ verstaan we supermarktorganisaties, groothandels, cateraars, leveranciers (zowel vers als KW), toeleveranciers, verpakkingsbedrijven, enzovoorts. Ook voor personen buiten de eigenlijke foodsector staat het lidmaatschap open, mits hun bezigheden gerelateerd zijn aan de voedselproductie- en distributieketen. 

Over de feitelijke toelating tot Foodpolicy NL beslist de Raad van Advies, een procedure die het exclusieve karakter van het lidmaatschap en de kwaliteit van het ledenbestand waarborgt.